Generace - podpora pečujících
Projekt je určen neformálním pečovatelům ve věku 18-64 let z Brna a okolí

       Registrační číslo projektu:       CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006425

       Název projektu:

    Generace - podpora pečujících

Název příjemce: Generace Care z.ú

Harmonogram projekt

1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení a přispět k sociálnímu začleňování neformálních pečovatelů z Brna a okolí.


Projekt zajišťuje pečovatelská služba 

 Generace Care z.ú.