Generace - podpora pečujících
Projekt je určen neformálním pečovatelům ve věku 18-64 let z Brna a okolí. Tato cílová skupina je znevýhodněna na trhu práce a ohrožena sociálním vyloučením, neboť osobní péče o osobu závislou má na neformální pečovatele řadu negativních dopadů. Cílová skupina získá podporu prostřednictvím individuálního poradenství a výměny zkušeností. Projekt potrvá 36 měsíců.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006425

Název projektu:

Generace - podpora pečujících

Název příjemce: 

Generace Care z.ú.

Harmonogram projektu:

1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení a přispět k sociálnímu začleňování neformálních pečovatelů z Brna a okolí.