Podpora pečujícím

PORADENSTVÍ V OBLASTI PÉČE O OSOBU ZÁVISLOU

(zdravotní postižení, nemoc, úraz, stáří atd.)

 • Staráte se o někoho z rodinných příslušníků, děti, rodiče, partnera?
 • Pracujete jako pečovatel, pedagog nebo osobní asistent a potřebujete odbornou radu?
 • Máte ve svém okolí někoho se zdravotním postižením, kdo potřebuje vaši pomoc, a sami si nevíte rady?
 • Chtěli byste své starosti s někým sdílet a nemáte se na koho obrátit?
 • Příspěvek na péči, pokud se zúčastníte některého semináře nebo setkání.
 • Projekt je určen neformálním pečovatelům z Brna a okolí ve věku 18 - 64 let.

Podpůrná skupina pro pečující osoby

 • Pravidelná setkání s dalšími lidmi v podobné životní situaci
 • Prostor pro sdílení vašich pocitů, zážitků, obav, možnost mluvit o věcech, o kterých se jinde mluví těžko, možnost nalézt odpovědi na otázky, které vás trápí
 • Skupina se schází 1 x za 2 měsíce

Individuální sociální poradenství

 • Individuální poradenství u Vás doma
 • Psychická podpora pečujících osob, poskytnutí náhledu na daný problém, krizové i rozvojové poradenství 
 • Konzultace se zdravotní sestrou 
 • Nácvik a supervize některých pečovatelských úkonů
 • Poskytování informací o nárocích, službách a možnostech řešení tíživé situace
 • Práce s formuláři, dokumenty, žádostmi, spolupráce s příslušnými institucemi
 • Zprostředkování další pomoci, spolupráce se specialisty v dané oblasti

Specifické individuální poradenství

 • Individuální poradenství u Vás doma
 • Sociálně - právní  poradenství
 • Finanční situace - příspěvky na péči, na bydlení atd.
 • Stres z dlouhodobé nebo intenzivní péče, vyčerpání, syndrom vyhoření
 • Pracovně -  právní vztahy, právní konzultace
 • Prevence sociálního vyloučení a jiné poradenství